Gijsen Zien & Horen

Aansprakelijkheid

Gijsen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de websites van Gijsen is voor eigen rekening en risico. Gijsen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Gijsen behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Gijsen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

Hyperlinks

De website van Gijsen bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Gijsen liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Gijsen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gijsen is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gijsen.