Gijsen Zien & Horen

Je kunt jouw mogelijke vergoeding terugvinden in je verzekeringspolis. Uiteraard is het afhankelijk van je verzekering en het soort hoortoestel of hoorhulpmiddel hoeveel je uiteindelijk vergoed zult krijgen. Wij helpen je hier graag bij.

Wij zijn verplicht om te werken volgens een door Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld protocol (het keuzeprotocol Hoorzorg). Dit houdt in dat er volgens audiologische tests en vragenlijsten wordt gezocht naar het meest adequate hoortoestel.