Gijsen

Gijsen is voor u geopend, wij helpen u graag!
Wij zijn op de reguliere tijden geopend:
dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00 uur, donderdag koopavond tot 19.00 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur.
Zoals u van ons gewend bent mag u altijd een afspraak maken, echter is dit niet noodzakelijk.

Om de gezondheidsrisico ‘s voor u en onze medewerkers zo veel mogelijk te beperken hebben wij, volgens de richtlijnen van het RIVM, de nodige maatregelen getroffen.

Wij vragen u om voor uw en onze veiligheid een mondkapje te dragen bij het bezoeken van onze winkel.
Voelt u zich niet 100% fit, stel uw bezoek aan onze winkel dan uit naar een later moment. Indien u een afspraak heeft,
bel ons dan even om deze te verzetten: 046-4513058.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en een goede gezondheid toe.

Gijsen Zien & Horen

Gijsen Optiek is de specialist voor de oogzorg en oogmode. Zij beschikt over een website www.gijsenoptiek.nl en een fysieke winkel aan het Tempelplein 15 (6131 JC) te Sittard. Zodra Gijsen Optiek met uw persoonsgegevens te maken krijgt, dan gaat zij daar met respect mee om. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten wij u dan ook weten welke gegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring en onze diensten verbeteren, zodat u precies weet hoe wij werken.

Dit privacybeleid is op alle diensten van Gijsen Optiek van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten middels het aangaan van een overeenkomst in onze winkel maar ook door uw bezoek aan onze website waar u uw gegevens achterlaat, geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Bank/rekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Meetgegevens (refractie, anamnese, audiogram, gegevens t.a.v. gezondheid van ogen)
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
 • Gegevens van uw zorgverzekering en BSN nummer. Wij kunnen als opticien met behulp van een speciale database VECOZ snel nagaan bij welke verzekeraar wij voor u een behandeling, dienst of hulpmiddel kunnen declareren. Uw zorgverzekeraar heeft hierin informatie over uw verzekering opgenomen. Ook mogen zowel uw zorgverzekeraar als wij de opticien uw gegevens via deze database uitwisselen om declaraties efficiënt te kunnen afhandelen.
 • Eventueel Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • BTW nummer, wanneer u een zakelijke klant bent

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier via onze website verzamelen we alleen de volgende gegevens:

 • Eventueel Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookies

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat u deze zelf verstrekt door het invullen en verzenden van het contactformulier op onze website. Voor alle gegevens die wij verzamelen geldt dat deze worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van welke dienst(en) u gebruik maakt:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om u in onze winkel te voorzien van optimale oogzorg;
 • Om u te blijven informeren, naar aanleiding van het afgenomen product of dienst en in het kader van nazorg;
 • Om u te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product of dienst;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier verwerken wij uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website www.gijsenoptiek.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of omdat wij dit op grond van de wet mogen doen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en e-mailadres wordt opgeslagen zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Cookies

Ten aanzien van onze website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze dienstverlening in onze fysieke winkel. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website en dienstverlening in onze winkel, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derde is bijvoorbeeld een leverancier van ons zodat wij u uiteindelijk de juiste producten kunnen leveren via deze leverancier. Met deze leveranciers, die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor ook een geheimhoudingsverklaring.

Indien wij uw persoonsgegevens delen met andere dan de hierboven aangegeven derden, dan doen wij dit alleen nadat wij uw toestemming uitdrukkelijk hebben verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen naar optiek@gijsenoptiek.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht als verschaffer van uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de AP.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Wanneer wij voor u een oogmeting verrichten dan zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Deze kosten brengen brengen wij niet in rekening wanneer er door u een gezichtshulpmiddel wordt aangeschaft. Mocht u geen gezichtshulpmiddel kopen maar wilt u wel het recept van de oogmeting ontvangen, dan brengen wij hiervoor een bedrag van € 45,- in rekening om de kosten van de oogmeting te dekken. U ontvangt het recept nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging en/of uw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via optiek@gijsenoptiek.nl.

Wij zijn ook als volgt te bereiken:

Bedrijfsnaam: Gijsen Optiek
Postadres en vestigingsadres: (6131 JC) Sittard, Tempelplein 15.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14035305

Telefoon: 046- 4513058
E-mailadres: optiek@gijsenoptiek.nl

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 april 2018.